تبلیغات
عشقه من و تو

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

 

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند،

 

اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند