تبلیغات
عشقه من و تو - عاجزم

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

عاجزم

 

 در تفسیر تو

 

امشب هوایی ات شدم