تبلیغات
عشقه من و تو - عزیززززم

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

عزیزم امروز قاصدک عشقمو برات فرستادم.واست دعا کردم

 

بعد بغضم گرفت به یاد گذشته ها و خاطرات خوشی که با هم داشتیم اشک ریختم،

 

زودی بغضمو قورت دادم و دوباره به زندگی لبخند زدم

 

عزیز دلم خیلی دوست دارم