تبلیغات
عشقه من و تو - آهای

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار


با زنت شوخی کن
سر به سرش بگذار
از غذاهایش بچش
از دستپختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشویی
 آسمان خدا به زمین نمی آید...!
آخر میدانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپزخانه ی زندگی امروزت آمده...!
باور کن بدون او
اجاق خانه ات حسابی کور کور است