تبلیغات
عشقه من و تو - من اومدم

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

من اومدم با کلی تجربه

با کلی سختی

با کلی خستگی

که همشو با یه حرف ریختم رو دوشت


من اومدم تنهات گذاشتم


اما تمام لحظه هایه تنهاییمون


 به یادت بودمو تنهام نذاشت خاطراتت


من اومدم اما میرم ، میرم اما میام ، میام میمونم تا ابد


همسرم همیشه کنارتم