تبلیغات
عشقه من و تو - وقتی تو . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

عـــــــ ـــــــاشقانه هایم

تـــــمامی ندارد!

وقتی تـــــــــــــــو

بـــــهــــترین

\\\"اتــــفـاق\\\"

زندگــــــی ام هــستـــی...