تبلیغات
عشقه من و تو - میرود . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

آدمـی که بخواهـد بـرود . . .

 

مـیـرود !

 

داد نمیـزند که مـن دارم میـروم ! ! !

 

آدمـی که رفتـنش را داد میـزند . . .

 

نمیخـواهد بـرود !

 

داد میـزند که نگـذارنـد بـرود ! ! !