تبلیغات
عشقه من و تو - ویولون . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

می گویند :

شاد بنویس...!!

  نوشته هایت درد دارند...!!


و من یاد کسی می افتم ، که با ویولونش ...!!

گوشه ی خیابان شاد میزد...!!

اما با چشمهای خیس...!!