تبلیغات
عشقه من و تو - " رفـــیــــق "

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

 " رفـــیــــق "

باور کن راست میگویم

در این دنیای پر از دروغ

تنها بودن خیلی بهتر از

بودن با کسی است که

بخواهی دائم

خودت را به او یادآوری کنی

تا فراموشت نکند . . .