تبلیغات
عشقه من و تو - خدایا!

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

خدایا!

من فقط اورامیخواهم.......

اگربادیگری برود....

به خدااااااااوندی خودت قسم

به تمام دیگری هایت

خیانت میکنم !!!!