تبلیغات
عشقه من و تو - متولدین . . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

یه فروردینی نه تکرار میشه نه تکراری ~~~~~~~

یه قلب پر از احساس، یه اردیبهشتی ~~~~~~~

هیچ وقت نمیشه یه خرداد ماهیو دور زد پس سعی نکن ~~~~~~~

تیر ماهی ها مثل تیر تیزن جرات کردی زیر آبی برو ~~~~~~~~

مردادیا مردی هستن واسه خودشون ~~~~~~~~

شهریور شش حرفه ولی شهریوری دوستت داشته باشه خیلی حرفه ~~~~~~

خونه ای که مهرماهی نداشته باشه خونه نیست جهنمه ~~~~~~~

آبانیا از برعکسشون معلومه دیگه نابا ~~~~~~~

جنگل به سلطانش مینازه، ثبت احوال به آذر ماهیاش ~~~~~~~~

دی ماهیا آرزو نمیکنن، آرزو میسازن ~~~~~~~~

بهمنی ها همیشه تابلو ان چون هم شیکن هم خاص ~~~~~~~~

بودن با یه اسفندی لیاقت میخاد که هرکسی نداره ~~~~~~~~

تو کدومی؟؟؟؟؟؟؟؟