تبلیغات
عشقه من و تو - عشقت بشه . . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

چه لحظه ی قشــــــــــنگیه ...

بعد از کلی صبـــــــــــــــر ...

"عشقــــــــــــــت" ..

بشه ..

"همســــــــــــرِت" ...