تبلیغات
عشقه من و تو - عزیز دلم . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

عزیز دلم

تو بخواب ، آرام و آسوده

من اما ...

مثل هر شب تکالیفم باقی مانده است !!

دیدن لبخند زیبایت در عکس

بوییدن عطر جامانده ات بر پیراهنم

مرور خاطرات باهم بودن

اشک های دلتنگی

و ....

شبت خوش گل یاسم