تبلیغات
عشقه من و تو - عشقم

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار

عشق یعنی تپیدن قلب هامون برای هم...

عشق یعنی دوست داشتنِ هم بی بهانه و بدون دلیل...

عشق یعنی محبوبِ دل هم بودن...

عشق یعنی بی قراری...

عشق یعنی من و تو

کنارِِِِ هم...نفس به نفس...پا به پا...شانه به شانه

تا ابد... ابدیتی ماندگار و جاودان...