تبلیغات
عشقه من و تو - و چه لحظه ی قشنگیه خدا . . . . .

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذارخوش اومدی عشقم