تبلیغات
عشقه من و تو - زلال باش

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذارزلال باش...

پرندگان به برکه های آرام و زلال پناه می برند،

و انسان ها به دلهای پاک و خدایی...

چون دل های پاک همچون برکه های آرام اند و زلال

و دیگران بدون هیچ وحشتی به آن ها اعتماد می کنند ..


             منبع