تبلیغات
عشقه من و تو - تا خدا هست ....

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذارتا خدا هست ،

دلی تنها نیست


اسیر لطف خدا باش


که بی خدا ،


زندگی هرگز زیبا نیست...