تبلیغات
عشقه من و تو - مرتضی جان

عشقه من و تو


بهترین حس دنیا داشتنه توست و بودنت پس هیچ وقت تنهام نذار


تنها صداست که میماند . . .

مرتضى پاشایی رفت ولى صدا و ترانه هاش همیشه در زندگى و قلب مردم و طرفداراش جاریست    . . . . .